[1]
Mat Lui, M.Z. and Ahmad, A. 2021. Minat Murid Terhadap Gaya, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Guru dalam Pendidikan Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 2 (Feb. 2021), 211 - 221. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.676.