[1]
Awangku Amin, D.R. and Mohd Hamzah, M.I. 2021. Tahap Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar dan Hubungannya Dengan Tahap Komitmen Guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 2 (Feb. 2021), 135 - 151. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.648.