[1]
Saidon, N.H., Ahmad Zaini, M.I., Asyraf Sukry, M.A. and Mohd Ishar, M.I. 2020. Amalan Kemahiran Penyesuaian dalam kalangan Pelajar Universiti: Suatu Pemerhatian Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 5, 7 (Jul. 2020), 76 - 81. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i7.436.