[1]
Amat, M. and Ishak, S. 2020. Kewangan, Jaringan Institusi dan Teknologi Pendorong Tingkah Laku Inovasi Pembungkusan Usahawan Mikro. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 5, 6 (Jun. 2020), 79 - 90. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.432.