[1]
Ismail, Z. and Lokman, N.H. 2020. Kemurungan dan Keamatan Sokongan Sosial dengan Kepuasan Hidup dalam kalangan Pelajar Universiti di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 5, 6 (Jun. 2020), 68 - 78. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.426.