[1]
Tiop, T. and Talip, R. 2020. Hubungan Kepimpinan Teknologi Pengetua dalam Pengurusan Kurikulum dan Efikasi Kendiri Guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 5, 4 (Apr. 2020), 71 - 83. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i4.383.