[1]
Mohamad Murad, N.A., Ahmad, N. and Hamsan, H.H. 2016. Program Rawatan dan Pemulihan Dadah di Pusat Pemulihan Penagihan Dadah, Kuala Lumpur. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 1, 3 (Jun. 2016), 14 - 30. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v1i3.15.