Cabaran Mendapatkan Akses Kesihatan dalam kalangan Komuniti Nelayan di Tanjung Dawai, Kedah: Satu Tinjauan Awal

  • Sofia Haminah Mohd Som Bahagian Geografi, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia (USM)
  • Muhammad Wafi Ramli Bahagian Geografi, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia (USM)
  • Sharifah Rohayah Sheikh Dawood Bahagian Geografi, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia (USM)
Keywords: aksesibiliti, cabaran, ekuiti, kesihatan

Abstract

Makalah ini bertujuan mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh komuniti nelayan di Tanjung Dawai dalam mendapatkan akses kesihatan. Kaedah borang kaji selidik digunakan dengan melibatkan seramai 50 responden yang terdiri daripada ketua isi rumah. Data daripada kaji selidik dianalisis secara statistik deskriptif untuk memperoleh nilai frekuensi dan peratusan. Hasil kajian mendapati bahawa sebilangan besar responden mengalami cabaran yang ketara untuk mendapatkan akses kesihatan dari aspek kewangan untuk mendapatkan rawatan, jarak ke hospital/klinik yang jauh dari tempat tinggal, dan tempoh menunggu yang lama untuk mendapatkan rawatan. Kajian ini dirujuk penting kepada pihak berwajib supaya melaksanakan strategi yang proaktif dalam menaiktarafkan aksesibiliti kesihatan kepada komuniti nelayan di Tanjung Dawai supaya mereka dapat memperoleh ekuiti kesihatan dengan sewajarnya.

Statistics
Abstract views: 160 , PDF downloads: 182

Downloads

Download data is not yet available.

References

Braveman, P., & Gruskin, S. (2003). Defining equity in health. Journal of Epidemiology & Community Health, 57(4), 254-258.

Buarque, C, Spolar, M, dan Zhang, T. (2006). Education and poverty reduction. Review of Education, 52, 219-229.

Farley, J.H., Hines, J., Lee, N.K., Brooks, S.E., Nair, N., Brown, C.L., Doll, K.M., Sullivan, E.J., & Chapman-Davis, E. (2020). Promoting health equity in the era of COVID-19. Gynecologic Oncology, 158(1), 25-31.

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2016). Pelan strategik KKM 2016-2020. Dicapai daripada https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/Pelan%20Strategik%20/2016-2020/Pelan_Strategik_KKM.pdf

Khairat, S., Haithcoat, T., Liu, S., Zaman, T., Edson, B., Gianforcaro, R., & Shyu, C.R. (2019). Advancing health equity and access using telemedicine: A geospatial assessment. Journal of the American Medical Informatics Association, 26(8-9), 796-805.

Ramli, M.W., Dawood, S.R.S., & Som, S.H.M. (2019). Cabaran hidup miskin dalam kalangan komuniti nelayan di Tanjung Dawai, Kedah. Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 15(1), 54-66.

Shakespeare, T. (2012). Disability in developing countries. In Watson, N., Roulstone, A., & Thomas, C. (Eds.), Routledge handbook of disability studies. Oxon, Routledge.

Takom, L., Bullare, M.I., & Nawi, N.H.M. (2019). Cabaran dalam mengekalkan kesihatan anak kurang upaya di luar bandar dan pedalaman Sabah. e-Bangi-Journal of Social Sciences and Humanities, 16(5), 1-18.
Published
2021-03-08
How to Cite
Mohd Som, S. H., Ramli, M. W. and Sheikh Dawood, S. R. (2021) “Cabaran Mendapatkan Akses Kesihatan dalam kalangan Komuniti Nelayan di Tanjung Dawai, Kedah: Satu Tinjauan Awal”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(3), pp. 1 - 6. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i3.681.
Section
Articles