Hubungan Kaum dalam Kawasan Rukun Tetangga (KRT) di Pantai Barat Sabah

  • Budi Anto Mohd Tamring Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah
  • Mohd Sohaimi Esa Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah
  • Mohd Azri Ibrahim Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah
Keywords: rukun tetangga, hubungan kaum, Pantai Barat Sabah

Abstract

Matlamat penubuhan Rukun tetangga pada awalnya adalah untuk memastikan keselamatan penduduk terjamin tetapi sedikit demi sedikit sehingga kini telah melalui perubahan kepada pelaksanaan atau penganjuran pelbagai program yang lebih bersifat menuntut kerjasama dan interaksi dalam kalangan penduduk. Kewujudan rukun tetangga ini memainkan peranan yang besar dalam mengekalkan hubungan yang baik antara penduduk pelbagai kaum dan agama di sesuatu kawasan petempatan. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif yang melibatkan seramai 357 orang responden untuk menjelaskan bagaimana hubungan masyarakat pelbagai etnik dan agama di kawasan rukun tetangga yang terlibat. Hasil kajian mendapati, hubungan kaum dan agama di kawasan rukun tetangga di Pantai Barat Sabah adalah baik dan rukun tetangga telah menyebabkan interaksi masyarakat pelbagai etnik dan agama semakin baik.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rahemang Taiming. (2018). KRT tingkat keselamatan keharmonian komuniti. Atas talian https://www.bharian.com.my/berita/wilayah/2018/02/383260/krt-tingkat-keselamatan-keharmonian-komuniti. Diakses pada 17/10/2020.

Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, Nur Syafiqah Huda Mohd Rashidi. (2016). Penerimaan Masyarakat Terhadap Aktiviti Rukun Tetangga Mengikut Jantina. Jurnal Al-Hikmah, 8(2), 110-127.

Bernama. (2009). Rukun Tetangga mampu tingkat kefahaman penduduk mengenai perpaduan. Atas talian https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2009/10/25/rukun-tetangga-mampu-tingkat-kefahaman-penduduk-mengenai-perpaduan. Diekses pada 17/10/2020.

Bernama. (2019). Rukun Tetangga, persatuan penduduk, NGO tunjang perpaduan. Atas talian https://www.sinarharian.com.my/article/32804/EDISI/Sabah-Sarawak/Rukun-Tetangga-persatuan-penduduk-NGO-tunjang-perpaduan. Diakses pada 17/10/2020.

Budi Anto Mohd Tamring. (2008). Pengaruh Agama dalam Interaksi dan Toleransi Etnik: Kajian Kes ke atas Pelajar Bumiputera Sabah di Universiti Malaysia Sabah. Tesis Sarjana. Kota Kinabalu. Univertisi Malaysia Sabah. Tidak Diterbitkan.

Budi Anto Mohd Tamring. (2018). Mikorot Dalam Konteks Kebudayaan Etnik Dusun Di Sabah:Analisis Dari Perspektif Hubungan Etnik. MANU, 27, 93-120.

Budi Anto Mohd Tamring & Saidatul Nornis Hj. Mahali. (2020). Amalan Kahwin Campur dalam kalangan Masyarakat Di Kota Kinabalu, Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(9), 149-162.

Budi Anto Mohd Tamring & Saidatul Nornis Hj. Mahali. (2020). Hubungan Kaum di Sabah: Suatu Pemerhatian Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(10), 95-104.

Buku Tahunan Perangkaan Sabah (2014). Komposisi Etnik Mengikut Daerah di Sabah. Atas Talian http://www.malaysiaeconomy.net/download/18072016_1.pdf. Diakses pada 12/10/2020. 

Chua, B. S., Jasmine Adela Mutang & Lailawati Madlan. (2016). Persepsi Kumpulan Multietnik di Sabah terhadap Etnik Diri dan Etnik Lain. Jurnal MANU, 24, 111-145.

Clerence GD. (2019). KRT penting pupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Harian Ekspres 21 Julai 2019. Atas Talian http://www.dailyexpress.com.my/news/138168/krt-penting-pupuk-perpaduan-dalam-kalangan-masyarakat/. Diakses pada 14/10/2020.

Hamidah Abu Bakar. (2014). Kepimpinan Rukun Tetangga: Satu Kajian Kes di Kawasan Rukun Tetangga, Kampung Malaysia Raya, Cheras, Kuala Lumpur. Tesis Ijazah Sarjana Sains Kemasyarakatan. Bangi: UKM.

Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN). (2018). Senarai Kawasan Rukun Tetangga Di Kota Kinabalu dan Penampang. Kota Kinabalu. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional.

Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN). (2020). Rukun Tetangga (RT). Atas Talian https://www.jpnin.gov.my/ms/komuniti/rukun-tetangga. Diakses pada 17/10/2020. 

Mohammad Ishak. (2017). KRT Bandar Jertih contoh terbaik perpaduan kaum. Atas Talian https://www.bharian.com.my/berita/wilayah/2017/10/332430/krt-bandar-jertih-contoh-terbaik-perpaduan-kaum. Diakses pada 17/10/2020.

Mohd Sohaimi Esa, Dayu Sansalu & Budi Anto Mohd Tamring. (2011). Hubungan Etnik: Kelangsungan Pembinaan Negara Bangsa. Penerbitan Multimedia.

Mohd Sohaimi Esa, Budi Anto Mohd Tamring, Yusten Karulus, Mohd Azri Ibrahim, Dayu Sansalu, Siti Aidah Hj. Lokin & Sharifah Darmia Sharif Adam. (2019). Rukun Tetangga dalam Konteks Kesepaduan Sosial Di Pantai Barat Sabah: Satu Tinjauan Awal. Prosiding Persidangan Serantau Peradaban dan Etnik (PERSEP 2019), 24-25 Oktober 2019.

Mohd Syariefudin Abdullah, Mansor Mohd Nor, Ahmad Rizal Mohd Yusof & Faridah Che Hussain. (2017). Social Cohesion In Rukun Tetangga (Neighbourhood Watch) In Hulu Langat, Selangor Malaysia. E-bangi Journal of Social Sciences and Humanities. Special Issue 2.

Mohd Syariefudin Abdullah, Mazdi Marzuki, Mohd Marzuqi Abdul Rahim, Muhammad Akramin Kamarul Zaman & Khairul Ghufran Kaspin. (2020). Penubuhan Rukun Tetangga Di Malaysia daripada Perspektif Islam. Tinta Artikulasi Membina Umah, 6(1), 99-111.

Mohd Syariefudin Abdullah, Mohd Mahadee Ismail, Mansor Mohd Noor (2013). Kesepaduan Sosial dan Kejiranan Di Kawasan Rukun Tetangga. Jurnal Kinabalu,19, 66, 53-75.

Mohd. Taib Hj. Dora,  Izaidin Abd. Majid, Raja Roslan Raja Abd. Rahman,  Norliah Kudus, Zawiah Hj. Mat & Noor Maslian Othman. (2008). City As An Urban Social Diversity: A Case Study Of Rukun Tetangga In Kuala Lumpur And Selangor. Journal of Human Capital Development. 1(1), 75-83.

Norwahidah Zinalibdin (2016). Makna rasa selamat komuniti Malaysia dalam Program Skim Rondaan Sukarela: Kajian kes KRT Taman Putera Jaya, Kota Kinabalu, Sabah. Malaysian Journal of Society and Space, 12(5), 22-32.

Sabihah Osman. Toleransi Etnik dan Perpaduan Sosial. Laporan Penyelidikan IRPA. Tidak Diterbitkan.

Saidatul Nornis Hj. Mahali. (2013). Nilai dan norma masyarakat di Sabah. Kota Kinabalu. Penerbit Universtiti Malaysia Sabah.

Sharifah Darmia Sharif Adam. (2019). Peranan Perkahwinan Campur Dalam Memupuk Hubungan Etnik Yang Harmoni di Sabah. Prosiding Persidangan Serantau Peradaban dan Etnik (PERSEP 2019), 24-25 Oktober 2019.

Suraya Sintang, Budi Anto Mohd Tamring, Nur Farhana Abdul Rahman, Siti Aidah Hj. Lukin & Halina Sendera Mohd. Yakin. (2019). Kesepaduan Sosial dalam Hubungan antara Agama di Pedalaman Sabah. Borneo International Journal, 2(1), 5-15.

Suraya Sintang, Budi Anto Mohd Tamring & Khadijah Mohd Hambali. (2016). Pattern of Intermarriage In Keningau: A Preliminary Study Towards Religious Tolerance. UMRAN Journal of Muslim Affairs, 2(1), 34-50.
Published
2020-11-01
How to Cite
Mohd Tamring, B. A., Esa, M. S. and Ibrahim, M. A. (2020) “Hubungan Kaum dalam Kawasan Rukun Tetangga (KRT) di Pantai Barat Sabah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(11), pp. 147 - 158. doi: 10.47405/mjssh.v5i11.542.
Section
Articles